Porady Moniki co ćwiczy języki

Etap WYRAZU – 1-2 ROK ŻYCIA

Kolejny etap rozwoju mowy to okres wyrazu trwający od 1 do 2 roku życia naszych dzieci. Wyraz stanowi całą wypowiedź dziecka. W tym czasie poszerza się repertuar dźwięków: a, u, i, d, di, n, m, t, ti, b, ś, ź, dź, p. Pojawiają się pierwsze wyrazy, pa, mama, da, baba, tata, papu, na. Na początku wyraz: tata – to każdy mężczyzna, hau hau – to każde zwierzę, jednocześnie z czasem pojawia się słowo ściśle skojarzone z danym przedmiotem, np. lala, to tylko ta lala którą ma dziecko.

Ok. 14 – 15 miesiąca życia pojawia się więcej wyrazów co wiąże się z rozwojem uwagi, chodzenia. Kończąc drugi rok życia dziecko mówi kilkadziesiąt wyrazów, są to najczęściej rzeczowniki, pojawiające się czasowniki dotyczą czynności higienicznych i fizjologicznych.

Dzieci używają wielu gestów, stosują okrzyki. Naturalne są różne zniekształcenia wyrazów, opuszczanie głosek, przestawianie sylab, zmiękczanie głosek, zastępowanie  trudniejszych łatwiejszymi.

Mówiąc do dziecka, prowadząc z nim rozmowę używajmy słów zwracając uwagę na ich prawidłową wymowę. Ważne jest by dziecko usłyszało że „ciuciu” to cukierek, „ziaziu” to np. zadrapanie, „ciemu” to czemu, „śpać” to spać, „buju” to huśtanie. Nie zmiękczajmy wyrazów kierowanych do dziecka, a będzie mu łatwiej przyswoić prawidłową wymowę.